Category: ภาพกิจกรรม

นายรัฐพล ธุระพันธ์ (นายอำเภอผักไห่)และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ร่วมโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยมอบถุงยังชีพให้ผู้ที่กักตัว ครอบครัวละ 1 ชุด

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน