Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนบ้านบางบัว-บ้านโรงนา หมู่ที่ 1, 2 ,4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนบ้านบางบัว-บ้านโรงนา หมู่ที่ 1,2,4 ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่องการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลท่าดินแดง ประจำปี 2567

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตตินราชนารี ประจำปี 2567