Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ข้าพเจ้าคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

ประกาศ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

จัดประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565-2570 (ระดับตำบล) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน