Month: มิถุนายน 2566

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอผักไห่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง โดยนายณัฐธร มงคลร้อย (นายก อบต.ท่าดินแดง) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จ พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสุดเขต หมู่ที่ 4 ต.ท่าดินแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พิธีถวายราชสักการะพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล