ติดต่อสอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง หมู่ที่ 2

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13120

โทรศัพท์ : 0-35750-960 ,0-35750-961

https://www.thadindang.go.th

E-Mail : admin@thadindang.go.th

QR Code Website https://www.thadindang.go.th

QR Code ข่าวประชาสัมพันธ์

QR Code ข่าวประกวดราคา