5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ข้าพเจ้าคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 13/12/2004

เรื่องที่ยังไม่ได้อ่าน