องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง  นำโดย นายณัฐธร  มงคลร้อย (นายก อบต.ท่าดินแดง)พร้อมเจ้าหน้าที่  เจ้าหน้าที่บริบาล ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง  ติดบ้าน  ผู้พิการ และได้นำสิ่งของมอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและได้นำผู้มีความรู้ด้านการนวดแผนไทยไปให้บริการผูสูงอายุกลุ่มดังกล่าว