ประชุมสัญจร อปท. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดงท่าดินแดง