นายรัฐพล ธุระพันธ์ นอภ.ผักไห่ ร่วมกิจกรรมโครงการถนนสายหลัก สายรอง และชุมชนสะอาด