*** ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด ***

    หมายเหตุ ช่องทางนี้มีการคุ้มครองข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส ข้อมูลที่ได้รับแจ้งจะถูกเก็บไว้เป็นความลับไม่มีการเปิดเผยข้อมูล ให้กับผู้ถูกร้องเรียน หรือบุคคลอื่นรับทราบ